Návrh vesničky


Teoretický plán vesničky. Pro větší rozlišení klikni na obrázek

Všechny stavby budou realizovány řemeslnými prostředky přírodního stavitelství, tesařsky a zednicky v měřítku malých staveb, které bude možno rozšiřovat v prostoru zahrady dalšími samostatnými buňkami tak, abychom nevytvářeli velké a drahé vnitřní světy s chodbami, provozními místnostmi apod.

A. zóna veřejných společenských, kulturních, obchodních a rekreačních aktivit

Do zóny je zcela volný přístup a příjezd veřejnosti. Zóna je prostor poskytující zelené a zdravé služby a prostory k aktivitám všech občanů z okolní.

Stavební a tesařský dvůr, kamenická huť, restaurátorský atelier, sušírna dřeva. Tesařinu, zedničinu, kamenickou práci a celé přírodní stavitelství považujeme za umělecké řemeslo. Stavební dvůr bude jedna ze startovních staveb, která na místě vznikne během stavby prvních domů. Poskytne nutné přístřešky a zázemí pro uskladnění materiálu, ale i zázemí pro lidi, kteří na místě začnou tvořit svoje životní prostory. Stavební dvůr je umístěný v zóně A. kvůli stavebnímu ruchu a dobré přístupnosti zvenčí. Dílny budou pracovat na zakázkách v okolí a budou mít největší materiálový pohyb.

Farmářské tržiště.
Veřejný prostor pro pravidelné, výroční, bleší trhy a společenské akce pod širým nebem, hřiště a performační prostor.

Parkoviště podél cesty. Nebudeme vytvářet souvislé parkovací plochy ale jenom odstavný pruh pod stromy poddél cest.

Prodejna výpěstků a výrobků, prodejní zahradnictví, informační středisko.

Čajovna, veganská jídelna.

Víceúčelová společneská budova.

Ubytovna a letní camp.
Ubytovna bude mít pokoje, hromadnou ložnici i bungalovy. Camping je prostor pod stromy s jednoduchým sociálním zařízením.

K ubytování je možné použít soukromé domy v rodových zahradách, ale i pokoje v ostatních stavbách a ateliérech. V řadě staveb budou pokoje pro hosty nebo personál.

Všechna veřajná sociální zařízení budou budovány v chytrém, jednoduchém, přírodním, ekologickém a legálním standardu jako názorná ukázka a škola recyklace, třídění odpadních vod a

B. Coworking space


Prostor práce a spolupráce přístupný členům spolku, účastníkům kursů, ubytovaným, komunitním zahradníkům, žákům a učitelům, prohlídkám, návštěvám. Prostor je oddělený oranžovou bránou a přijímacím pultem informačního střediska.

Tento prostor má charakter zahuštěné vesnice s malými zahrádkami a postupně vznikajícími pitoreskními vnějšími prostorami s osobitou krásou. Jako příklad zástavby můžeme uvést například město řemeslníků - Betlém v Hlinsku. Coworking space je místo pro práci i bydlení řemeslníků, umělců a intelektuálů. Samozřejmá je tu opět přítomnost bylinkových a květinových zahrádek. Součástí každé stavby bude pokoj pro ubytování hostů nebo obyvatel vesničky.

Architektonický, projekční, modelářský a výtvarný atelier, grafická dílna včetně recyklačního skladu artefaktů a výtvarného materiálu.

Šicí dílna. Tkalcovská dílna, dílna pro ruční práce. Včetně recyklačního skladu textilií.

Řezbářská, nábytkářská a čalounická dílna, atelier zpracování dřeva. Včetně nábytkářského recyklačního skladu dřeva.

Technologická laboratoř, údržbářská dílna a kovodílna. Včetně recyklačního skladu součástek a materiálů.

Hrnčířská a sochařská dílna.


Máma. Komunitní společenský, relaxační a sněmovní prostor
v pečující energii – místo pro neformální společné bytí členů komunity s neformální kuchyní, čajovnou, knihovnou, spižírnou, možností přespávání pro hosty.

Potravinová a semenná banka. Sdílené nakupování, skladování a distribuce.

Lisovna ovoce a oleje, fermentační laboratoř. Moštování, široké škály fermentačních procesů. Vývoj, výroba a legalizace biopaliva.

Víceúčelový společenský prostor. Zde se budou pořádat kursy, uzavřenější produkce a zkoušky tance, hudby, divadla, může sloužit jako filmový nebo fatografický atelier apod.

Obytné ateliery. K dispozici pro krátkodobé i dlouhodobější návštěvy (tvůrčí dovolená pro spisovatele, malíře, tvůrčí lidi se zájmem o poznání vesničky, prostoru mohou být pronajímány za práci odevzdanou ve službě ve vesničce. Prostory pro pacienty terapií a osoby v programu integrace.

Energocentrum (bioplynová stanice s kogenerační jednotkou produkující elektřinu a teplo k vytápění komunitních objektů topným kanálem)

C. Komunitní zahrada

Klidový a čistý prostor přístupný pouze členům spolku, ubytovaným, komunitním zahradníkům z okolí a žákům a učitelům.

Komunitní skleník. V návrhu 6x30m se 3 záhony, určenými k pěstování a předpěstování zeleniny. Součástí skleníku může být zeleninová kuchyňka nebo přípravna zeleniny ke zpracování, malá neformální čajovnička. Skleník může být částečně vybaven samozavlažovacím hydroponickým rezervoárem dešťové nebo přečištěné kuchyňské vody.

Komunitní sklep. Sklep je potřebný k uskladnění zeleniny nebo ovoce, k vytvoření chladného prostředí. Individuální stavba sklepa je pro zakladatele rodové zahrady vpočátku investičně náročná záležitost, proto je tu myšlenka společného experimntáního vlhkého a dobře větraného sklepního prostoru s možností ledování.

Zahradní besídka a tearoom.
Besídka pro odpočinek a denní pobyt lidí se vztahem k zahradě, malá letní kuchyňka. Možnost setkávání kruhu lidí.

Tři zahradní domky. Malé zateplené chaty s terasou umožňující ubytování jednoho nebo dvou lidí.

Kůlna na nářadí, skladovací a pracovní prostory.

Komunitní zahradní kompost a experimntální biomilíř. V zahradním kompostu se bude kompostovat nekalový bioodpad k výrobě kompostu a substrátu pro účely komunitní zahrady a permakulturního parku. Úložiště kompostu bude koncipováno jako biomilíř s možností využití produkovaného tepla v zahradních objektech (v letním období v koupacím jezírku?)

D. Cohealing space

Klidový a intimní léčivý, lázeňský prostor pro obyvatele vesničky, blízké přátele, účastníky léčivých seminářů a hosty.

Komunitní koupelna, sauna.  Jeden z prvních objektů – podle tradice v historii při zakládání větších staveb nejprve stavěli lázně – banja, mikve – pro očistu a rekreaci stavitelů a osadníků. Vzhledem k doporučenému rozumnému, jednoduchému a udržitelnému standardu sociálních zařízení v domech pro bydlení bude dobré mít v komunitním prostředí k dispozici luxusně zařízenou koupelnu – pro relaxační láznění každého, kdo po tom zatouží.

Komunitní prádelna.
Koupací jezírko.

Porodní dům. 
Chráněné místo pro pokojný pobyt rodiček a přirozené prostory v soukromém prostředí.

Sanatorium. Jógovna, modlitebna.

Masérna, terapeutická místnost. Přírodní mastičkárna a bylinkárna.

Čajovna

Poustevny pro léčivé pobyty.

Domek pro pobyt ve tmě.

E. srdce projektiu – pozemek domácí školy, lesní školky a školních zahrad

Srdce vesničky - chráněný prostor svobodného pohybu dětí, prostor úcty k dětem a k rodině. Prostor je tak bezpečný, aby rodiče mohli věnovat během pobytu dětí ve škole pozornost svým projektům. Obrazně řečeno z rodinné zahrady vedou vrátka na pozemek školy. Venkovní učebna, letní kuchyně, dílna. Součástí školních pozemků je experimentální dětská zahrada, kde děti se zájmem o pozorování přírody a pěstování pracují zcela bez zásahu dospělých (takovým způsobem se dopracoval k osobnímu přístupu k permakulturře Rakušan Sepp Holzer). V rámci školy nebudeme budovat odborná pracoviště a řemeslné ateliery. Principem školy je praktická činnost. Zralejší zájemci o obor budou docházet na příslušné pracoviště v coworking space. 

Jednoduchá stavba školy s učebnou + víceúčelovým prostorem. + sklad nástrojů, kulis apod.

Jednoduché zázemí lesní školky.

Venkovní letní kuchyně.

Venkovní letní dílna.

Tee pee nebo jurta.


F. permakulturní park
Slouží jako izolační, dýchající, zelený experimentální prostor uvnitř plochy vesničky, „humna“ mezi rodovými zahradami a společnými prostorami. Kromě izolační zeleně zde budou relaxační parkové plochy, ovocné sady, pěstební plochy pro méně náročné a technické plodiny (druhá až čtvrtá zóna komunitní zahrady). Pasení zvířat.

Zoo. Ohrada s kozami a kůzlaty nebo s ovcemi a jehňaty. Obecní kráva, kachny, slepice. Žádná stáda, žádná zootechnika. Jednotlivé kusy na vlnu, mléko a spásání ploch. Zoo může být na hranici rodové zahrady některého osadníka se zájmem o chov zvířat, v blízkosti školy.

Chaty pro hosty.

Naučná stezka kolem vesničky.

Hadníky, mokřady a roští
. Jde o záměrně nepřístupná místa – ostrovy přirozené biodiverzity uvnitř vesničky.

Místa pro experimentální stavitelský trénink.
Stavební trenažéry pro děti a rodiče. Z připraveného materiálu lze stavět jednoduché chýše pro letní ubytování, Práce s dřevěnými kůly, hlínou, kamením, šindelem.

G. Prostory rodových statků (cca8x1hA)
Jsou základní „tkání“ prostoru vesničky. Jsou založeny na principu permakultury, soběstačnosti, soukromého vlastnictví a rodinné sounáležitosti. Jsou založeny na konceptu „osobní dům a rodová zahrada“ Tyto prostory velkých soběstačných zahrad jsou domovem členů spolku, jejich rodů a rodin, mohou zde být v soukromí ubytováni i učedníci. Zároveň je každá zahrada i zdravým přírodním biotopem pro přírodní prostředí celé vesničky. 

V soběstačných zahradách vznikají rodinné nebo osobní domy, malé soukromé pracovny a ateliery, ubytovací a zemědělské objekty a řemeslné dílny. Soběstačné zahrady jsou zdrojem obživy, energie i stavebního materiálu. Řešení rodové zahrady je zcela v kompetenci rodin osadníků. Hektarový prostor zeleně je natolik velký a budoucí objekty rodového bydlení jsou natolik vzdálené od sebe, že nebude nutné výstavbu regulovat. Motivem, který jednotlivé prostory spojuje je mocný živý plot a větrolam, chránící pozemky i prostor vesničky před škodlivými vlivy z okolí, který by měl být kombinovaný s existujícím nebo nově založeným biokoridorem po vnějším okraji území, který propojuje divoké přírodní celky a přivádí pozemskou přirozenost do vesničky i okolní krajiny. 

H. Přírodní prostor vesničky SoMA (4hA)

Pokud bude vesnička sousedit s nějakým přírodním celkem (les, mokřad, neobdělávané sukcesní území) přivedeme sílu tohoto prostoru do obecního pralesa – přírodního prostoru, který sice není úplně prázdný a nepřístupný, ale zůstává přirozenou biocenózou, zásobující prostor i jeho obyvatele přirozenou přírodní silou a rovnováhou. Prostor bude ponechán bez plošných zásahů, aby se časem proměnil v přirozený prales. 


Táta. Čistý komunitní spirituální sněmovní prostor v asketické energii – místo pro společná tvůrčí setkávání, meditaci a spirituální ceremonie. Prázdný prostor s možností sezení a ležení na zemi bez zařízení.

Přírodní jezero.

Přírodovědecká pozorovatelna.Odhad nákladů na jednotlivé části první investiční etapy po založení vesničky
A. zóna veřejných společenských, kulturních, obchodních a rekreačních aktivit – 25 mil.Kč

B. Coworking space - společné pracovní prostory - 30 mil.Kč

C. Komunitní zahrada - 3 mil.Kč

D. Cohealing space - 20 mil.Kč

E. Srdce projektiu – pozemek domácí školy, lesní školky a školních zahrad 20 mil.Kč

F. Permakulturní park + venky - sadové úpravy, komunikace, přípojky, voda a kanalizace - 25mil.Kč

G. Bez podpory

H. Přírodní prostor vesničky SoMA jezero a stavby - 7 mil.Kč

I. Příprava a koordinace projektu 10mil.Kč

Celkem 140mil.Kč. V ceně nejsou prostředky na nákup pozemků

Soukromé bydlení není součástí rozpočtu. Rozpočet první investiční etapy je ideálním řešením pro rozjezd plné verze projektu. Je to však jen zlomek celkových investic, které vesničku nakonec promění v realitu. Další etapy bude vhodné specifikovat po rozjezdu projektu. Z dnešního úhlu pohledu by byla příprava projektu jako celku příliš teoretická a nemusela by být životaschopná. Všechno má svůj čas.