pátek 12. ledna 2018

SoMA 2018

Vila Sklenářka - dočasný domov společenství SoMA

Na začátku roku 2018 SoMA obnovuje tým lidí, pomáhá projektům ekovesniček a pokračuje v kampani za získání vlastního prostoru. Zároveň pořádáme akce, souvisejících s naší vizí.

Petr a Jitka se přestěhovali do komunity Společenství obyvatel Sklenářky. Vila Sklenářka v lesích u Kostelce nad Orlicí je centrum meditace a přírodního učení, které se podobá projektu SoMA. Je tu pět let fungující společenské a vzdělávací středisko s bohatým programem. Namísto, abychom čekali na svoji vesničku na samotě u lesa, rozhodli jsme se během přípravy realizace naší vize žít reálný život v projektu, který už rozběhli dobří lidé před námi a se kterým rezonujeme.

A tak SoMA, Atelier Hájek, Atelier Šivá, Kudlanka atd. nyní sídlí na Sklenářce. Pomáháme tu zakládat komunitní zahradu, organizovat a spoluorganizovat akce, například Festival Soběsta(te)čnosti.

Letos také na Sklenářce zahajujeme  stavbu „Osobního domu“. Je to sdílený projekt minimálního domku pro pohodlné přírodní bydlení. Můžete se na stavbu přijet podívat, můžete se naučit stavění takového jednoduchého domu, můžete se zapojit do procesu sdílení projektu a vzájemné pomoci při jeho opakovaných realizacích, můžete projekt podpořit finanční půjčkou. Až bude dům hotový, můžete si vyzkoušet bydlení v „Osobním domě“ v zimě i v létě, sami nebo s celou rodinou.

Vedle těchto aktivit otevírá SoMA stránky Inkubátoru, který se zabývá projektovou a inženýrskou podporu komunitních projektů, ať už jde o urbanismus ekovesniček, projekty škol, komunitní zahrady nebo rodové osady. Chceme informovat, propojovat, radit, projektovat, facilitovat jednání, věnovat se osvětě, podávat podněty na změny územního plánu a pomáhat při přípravě území i realizaci ekovesniček.

Jitka Šmejkalová a Petr Hájek