čtvrtek 1. září 2016

Škola Vědomého milování Jany Šťastné

Prostor ve kterém se proměňujeme v milostném spojení, spojení se sebou, s partnerem, se Zemí a Nebem, s Vesmírem. Toto místo se tvoří pro páry, kteří chtějí zkvalitnit a prohloubit svůj intimní život, zjemňovat a rozvíjet schopnosti vcítění se jeden do druhého, rozšiřovat hluboké napojení se na svůj vnitřní svět, navázat živý a spontánní kontakt se svým tělem, s vjemy, prožitky, emocemi, pocity, jemnými vibracemi životní energie, s esencí …

SVATYNĚ PROMĚNY – přírodní kruhová stavba se srdcem tvořeným malým bazénem, ve kterém probíhá partnerská terapie proměny. Je to prostor, kde se partneři nejprve jednotlivě a poté ve spojení očišťují a nalézají sami sebe. Odkrývají svůj potenciál a prožívají nekonečnost posvátného splynutí.

SVATYNĚ TEMNOTY – přírodní kruhová stavba určená pro terapii tmou a milování ve tmě. Tato technika umožňuje partnerům plně se nacítit na sebe a jeden na druhého, zintenzivnit prožitky doteku, splývání a spojení. Procítit a spatřit svá světelná těla. Zakusit blahodárné účinky léčivého milování. Pozvednout tělesné spojení na posvátný prožitek rozšiřující naše vědomí a zvyšující vibrace v našem energetickém poli.

DŮM SETKÁVÁNÍ – přírodní kruhová stavba, která je místem setkávání. Slouží průvodcům párů jako místo odpočinku a párům ke společnému stolování a sdílení. Všechny stavby jsou energeticky soběstačné, čerpající z přírodních zdrojů.