středa 12. října 2016

Praxe pro studenty a absolventy

Atelier Hájek nabízí realizaci školní praxe pro studenty a absolventy oborů architektura, pozemní stavitelství, zahradní a krajinářská architektura, interier a nábytkářství, vnitřní prostředí budov apod. Praxe probíhá externí spoluprací na reálných projektových zakázkách. Nabízím také zadání a spolupráci na školních projektech. Přijímám i zájemce o obor, kteří nenavštěvují příslušnou školu.Odměna dohodou.

Kontakt: atelierhajek@gmail.com, 777 208 312. www.atelierhajek.com