čtvrtek 19. května 2016

Atelier psychologie a osobního rozvoje

Ilustrace Anežka Hájková
Většina z nás věnuje mnoho času práci na sobě, často skrze hluboké psychologické a psychedelické zážitky a vydatná duchovní cvičení. Nebojíme se psychologie, naopak věnujeme mnoho času meditacím, kursům osobního rozvoje a někteří z nás i různá poradenství poskytují a semináře nabízejí. Práce na sobě je pro nás ta největší životní výzva. 

Atelierer psychologie a osobního rozvoje je projekt budoucího prostoru ve vesničce SoMA s programem terapií a kursů, ale také prostoru, ve kterém budeme společně řešit problémy, zátěže a situace každého z nás. Chceme realizovat obraz setkání přírodních lidí z pralesní vesnice, ve kterém společně celá komunita v kruhu řeší situaci každého, kdo o to požádá. Taková setkání lidí v podpoře a porozumění  mají větší léčivou sílu než jakákoliv terapie. 

Zároveň chystáme program integrace lidí se závažnějším psychickým onemocněním, kterým by podle našeho názoru nejvíce pomohl žít klidný a plodný život v prostředí pochopení, důvěry a lásky. Chceme do projektu experimentálně zařadit několik pacientů, které současná medicína neumí léčit a kteří tráví svůj život mezi tlumícími prášky a hospitalizací. Přípravou takového projektu se zabývá Eliška Doležalová.