pátek 9. října 2015

Tomáš Hodek - osobní profil

A. Kdo jsem: 

Nedustudovaný stavař, který má rád pohodlí, dobré jídlo a harmonii, reklamní agent a později zakladatel reklamní agentury HBA (dnes přejmenovaná na Frontline), zakladatel a jednatel společnosti HBABio obchodující s pomůckami pro kompostování, autor komunitních kompostérů pro bytové domy, autor odvodňovače gastroodpadů pro firmy, zakladatel a předseda spolku Ekodomov, zaměstnavatel a manažer, tvůrce klubového provozování lesních školek v ČR a zakladatel první z nich (Dětský klub Šárynka), tvůrce projektu Kompostuj.cz zabývajícího se podporou kompostování, tvůrce projektu Malý průzkumník přírody - po škole za školou, který realizujeme ve školních družinách (bereme z nich děti ven zkoumat okolí jejich školy), majitel cca 1ha pozemku v Praze, otec tří dětí, manžel, sváteční muzikant, houslista.

B. Projekty, které chci realizovat na půdě školy:
Využití 1 ha pozemku, který je z části v inudaci (záplavové území) a z části prudkým severním svahem, pro udržitelné samozásobitelství. Vybudování skladovacích prostor, prostor pro zvířata, dílny, sklepu a technického zázemí včetně dočasného ubytování pro pomocníky, dobudování zázemí pro Dětský klub Šárynka.

C. Profil žáka (poptávka do školního tržiště - co se chci naučit):
Hospodaření s vodou a její využití, stavba rybníčku (pokud to bude mít smysl), optimaliace stavebních projektů.

D. Profil učitele (nabídka do školního tržiště - co chci vyučovat)
Záleží na poptávce, dělám poradenství a semináře ohledně kompostování, třídění a využití organických zbytků a bioodpadů. Poradenství se opírá o koučovací principy. Výuka může probíhat sdílenou prací a účastí na přípravě a realizaci seminářů a poradenství.

E. Kontakty:

tomas.hodek@kompostuj.cz
603 425 958

F. Jakou hledám podporu pro svoji práci a projekty:

Expertní podpora od lidí s praktickými zkušenostmi s projekty, které chci realizovat na půdě školy.

G. Proč SoMA:

Je to platforma kde se potkávají lidé, kteří mají podobný zájem a očekávám, že se mne účast v SoMA může obohatit. Zatím se nejvíce vidím v SRPŠ, vše se může však změnit.