sobota 10. října 2015

Po prvním setkání 4.9.2015

Schůzka v Laboratoriu na Letné
Fotogalerie z akce zde

Na první setkání přišlo spousta lidí s velmi různými očekáváními. Bylo to velmi srdečné, světelné, ulítlé a milé :-) K fotogalerii přikládám tehdejší komentář k události:

Petr Hájek po schůzi napsal:

Děkuji všem účastníkům pátečního setkání v Laboratoři na Letné :-) Setkání bylo nad všechna očekávání, přišla nás síla a všichni s sebou přinesli otevřené nadšení, zájem, naděje i otázky :-) Děkuji. Zažívám zhmotnění svých snů, najednou už to není moje vize, ale jsme to MY :-)

Vzhledem k tomu, že povídání bylo plné síly a nápadů a představy a vize se velmi rozrůstaly, dovolím si zhostit se do doby ustanovení řídícího kolektivu funkce zakladatele a nastíním další kroky tak, abychom dali škole přehlednou a jednoznačnou formu. Není to jednoduché, protože je potřeba uchopovat věci způsoby, které nikomu nevezmou vítr z plachet :-) Zároveň je třeba postavit věc na zem a zrealizovat.

Tento ročník je nultý a není nutné, aby všechno okamžitě fungovalo. Dejme tomu čas i prostor. Prosím každého, kdo má pocit, že nebyl vyslyšen nebo má nápady a ví jak na to, aby přišel na příští schůzku nebo se ozval, pokud mu v následujícím textu něco chybí.

Abych zaostřil na to, co je prioritní, připomínám jádro vize: škola je kampus, přírodní soběstačná zahrada, ve které se bydlí v osobních nebo rodinných zahrádkách, pracuje a vyučuje. Tato vize mi umožňuje správně rozhodovat o další cestě. Projekt musí být postaven na lidech, kteří chtějí ve škole žít, kteří chtějí skrze ni provozovat profesionální uměleckořemeslné ateliery postavené na zkušenostech, na reálných zakázkách a ekonomice i na živých vztazích s lidmi, kteří se procesu účastní a školu potřebují a podporují. Sám stěhuji svoji živnost pod hlavičku školy. Nechci žít dva životy.

Je zajímavé, že řada z nás hledá domov a chce stavět přírodní domy. Zdá se, že tato vize je stejně aktuální jako všechny ostatní projekty. Myšlenka kampusu – malé svobodné obce - zároveň poukazuje na potřebu naprosté svobody, důvěry, zodpovědnosti a kompetence každého školáka. Pokud se cítíte být žáky, připravte se dostávat i dávat. Pokud se cítíte být učiteli, otevřete prosím svůj krám, atelier nebo studio, ať už je fyzické nebo virtuální a převezměte plnou zodpovědnost za jeho náplň, kvalitu, účast i ekonomiku. Možná budeme podporováni zvenčí, ale zatím to tak není. Domnívám se, že co není ekonomicky soběstačné, přestává být dříve nebo později pravdivé a životaschopné. Ekonomie je taky přírodní jev :-) Nemusí jít jenom o peníze. A tím jsme zpět u té zahradní vize :-)

Prosím o vyplnění profilu školáka, a zaslání na moji adresu společně s fotografií. V příloze je znovu můj upravený osobní profil jako mustr (tučné písmo) a pro informaci. Uvnitř školy navrhuji tykání, oslovování jménem, nepoužívání titulů.

Svolávám schůzku na pátek 18.9. v 17.00 hodin. Schůzka je pracovní, budeme na ní řešit:
Osobní profily jako prvotní zdroj dat a jejich zpracování.
Stránky (profily, odkazy, kalendář, interaktivní tržiště výuky, blog, internetový obchod, stroj na kontakty výměnou za e-booky, radiosoma, sdílená data). Stránek se ujímá Eliáš Bauer, práce se stránkami bude na počátku nejnáročnější projekt a rád bych hledal pro zpracovatele zdroje na finanční krytí.
Facebook.
Otevírání atelierů a projektů.
Školní adresa a pošta, administrace (skolasoma@gmail.com)
Organizační a právní forma a úřední záležitosti.
Kalendář, koordinace, organizace.
Školní tržiště, rozdělení funkcí.
Kasa, ekonomické otázky.
Kampaň a pozvánky k zahájení školního roku v pátek 2.října 2015
Občerstvení :-)
A tak dál.
Schůzku jsem nazval SBOROVNOU. Je to nepovinná organizační schůzka pro ty školáky, kteří se chtějí aktivně podílet na výuce a organizaci. Jejím účelem je příprava školního roku, který bude zahájen v pátek 2.října.

Zdravím a těším se na pátek

Petr Hájek