neděle 11. října 2015

Kudykam po přípravné schůzce 18.10.2015

Na první setkání nás přišla síla. Je tu mnoho nápadů a ideí, radosti a tvůrčího nadšení. Čím je více síly, tím větší cítím potřebu vydat ze sebe vizi, vyslovit ji ostřeji, pevněji, troufaleji a důkladněji. Zkrátka chci tu zahradu, ve které budeme společně tvořit i žít, správně založit. Vizi v sobě nosím zhruba tři roky. Uvědomil jsem si, že ještě není ještě úplně zřetelná, není pochopená, nemá tu správnou hmotnost a ve vichru nadšení může být odvanuta. Věřím že moje vize, která školáky a školu přitáhla dá škole sílu (energii, říká se dneska). A proto budu vizi pořád připomínat, zjednodušovat a zaostřovat:

A. Škola spěje k realizaci společně sdíleného prostoru. Vybudujeme školní kampus - částečně soběstačnou zahradu, ve které bude mít každý školák svoje místo, svůj domek, zahrádku nebo pokoj. Tvořit a pracovat se bude ve vlastním domečku nebo v malých zahradních pavilonech, které sami vybudujeme. Nemělo by jít o nic velikého. Tak max 40 lidí dohromady, se všemi školáky všeho věku a zaměření. Plochu zahrady vidím tak na 3 až 5 hA. Zahrada může být kdekoliv. I ve městě.

B. Provoz školy je založený na přirozené, radostné, pravdivé (a tedy zodpovědné) seberealizaci školáků. Každý školák je jiný. Nekdo má zkušenosti, někdo má nadšení, někdo to umí s materiálem, jiný třeba s penězi. Věřím, že vzájemná spolupráce řekněme třeba nadšených se zkušenými vede k zajištění trvale udržitelného, ekonomicky nezávislého provozu uměleckořemeslných atelierů, které pracují na reálných zakázkách způsobem, který je obohacující pro všechny zúčastněné, včetně milovníků našich výrobků, přátel školy, školy samotné a koneckonců pro celou Zemi! Pojďme společně vytvořit trvale udržitelnou radost, tvůrčí nadšení a dobré hospodaření v práci i v životě! 

C. Proto rozpouštím dosavadní rozdělení na učitele a žáky a navrhuji hledat pozitivní a rovnější pojmenování. Třeba například školák s odbornou praxí, nadšený školák, zvídavý školák, nadaný školák... Ony totiž naše duše jsou tak staré, že jejich věk těžko měřit na roky a v téhle době jsou mladší školáci obyčejně zkušenější duše, než školáci s praxí. Koneckonců to je logika evoluce. Ale praxe je praxe, to si vzít nenechám :-)

D. Ale prosím pěkně, nejde o to chtít změnit svět :-) Nejde o to, udělat něco pro druhé. Jde o veselou seberealizaci v rozmanitém tvůrčím kolektivu lidí kteří se nebojí sebe a druhých a jiných a nových myšlenek a věcí a spolupráce :-) Buďte nekompromisní ve svojí seberealizaci, uchopte svůj projekt podle sebe s veškerou svojí pravdou, emocemi, touhou, nadšením a zodpovědností a lidi se přidají,. Prostor školy Vás podpoří. Držte se svojí vize :-) 

V tomto okamžiku máme dvě místa: Laboratoř Zdeňky Řezáčové na Letné a Prostor domu a zahrady Pavla Černého v Chocni Na Větrném Kole. A webové stránky, to je také místo. Sice virtuální, ale zpočátku velmi důležité. 

CO TEĎ?

Pojďme se každý zhostit svého projektu, pojďme udělat kampaň za rozjezd školy, nejlépe prostřednictvím vlastních projektů, prezentovaných na společných stránkách, společně šířených a sdílených. Takže:

1. Stránky v jsem počáteční podobě  vytvořil "já sám". Udělal jsem to pro svoji seberealizaci :-) Psaní textů ve virtuálním veřejném prostoru je pro mě velmi inspirativní. Když tvořím stránky "on air" velmi mě to stimuluje, aby moje práce byla živá ve vztahu k ostatním, aby byla reálná a abych přesně formuloval, co je potřeba. A protože struktura stránek je první tvář školy, která velmi úzce souvisí s vizí, udělal jsem to ze sebe :-)

2. Tím moje webová hegemonie končí :-) Hledám někoho, kdo bude mít přístup do blogu a bude vkládat, co je potřeba. Rád bych se toho ještě chvilku také zúčastnil. Jakmile se to trochu rozjede, přejdeme na lepší SW profesionálně spravovaný někým z nás. A každý budeme mít svůj přístup a budeme se starat o svůj osobní prostor. Zatím posílejte prosím podklady na: skolasoma@gmail.com. Pošlete profily podle "formuláře osobního profilu" na záložce horní lišty stránek. A taky další podklady tak, aby všechny odkazy (především jména školáků, ateliery a projekty, které jsem vyzobal z našich profilů) byly funkční.

3. Stránky fungují jako "hub". Nebudou obsahovat žádné obrázky, produkty, dokumentaci projektů, osobní články, ani jiné artefakty, protože pak by byly moc veliké a neplnily by svůj účel. Jakkoliv chceme tvořit společně, každý máme jiný názor a vkus a nevyhnuli bychom se zvažování, co je pro stránky vhodné a co nikoliv. Stránky tedy budou obsahovat základní informace o školácích, práci a dění ve škole s odkazy na naše osobní stránky, stránky projektů a atelierů, FB, obrázkové servery apod. Stránky jsou prostor, nikoliv produkt nebo akce.

4. Není potřeba vytvářet nějaký rafinovaný elektronický mechanismus. Měli bychom si být natolik osobně blízcí, abychom věděli kdo s kým, co a proč. Věřím na přirozenou synchronicitu lidských duší i činů. Osobně se cítím být zakladatelem školy (další zakladatel a "ten, kdo dal SoMě jméno" je Eliáš Bauer). Cítím se být školákem, který vede svůj Atelier Hájek, formuluje vizi školy a řeší situace, které mu náleží řešit. A hlavně si chci hrát, uvolnit se, žít a tvořit společně s Vámi, cokoliv mě přitáhne. Ostatní tvorbu, společenský život, organizaci, logistiku, informatiku. legislativu, ekonomiku, svěřuji všem školákům a duchu školy.

5. Takže nikdo na nic nečekejte a dělejte, co chcete (nikoliv, co je potřeba :-). Vyhlašte svoje projekty, akce a ateliery, pošlete podklady na stránky a dejte vědět všem a zejména tomu, komu chcete dát vědět. Nikdo to za Vás neudělá. A buďte atraktivní! Chci být přitažen (nikoliv za vlasy, to by ani nešlo :-)

Petr Hájek