pondělí 5. října 2015

Jiří Velebil - osobní profil

Kdo jsem:

manžel a otec, zahradník, botanik, výzkumný pracovník v oblasti krajiny a okrasného zahradnictví, školák SoMA.

Po absolvování Střední zahradnické školy a Vyšší odborné školy zahradnické v Mělníku, obor zahradník, jsem pokračoval ve studiu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně v programu Zahradní a krajinářská architektura, oboru Management zahradních a krajinářských úprav. Mé kroky byly v průběhu studia nasměrovány do současného zaměstnání, kam jsem nastoupil ihned po škole a pracuji zde dodnes. Mým zaměstnavatelem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích. Pracuji zde jako botanik, dendrolog (dendrologie: odvětví botaniky studující dřeviny).

Od útlého věku mě uchvacovali rostliny. První středoškolská vize, navrhovat konvenční rodinné zahrady, mě opustila po několika demotivujících zkušenostech, a tak jsem svou pozornost zaměřil právě na studium rostlin, jejich vztahů s prostředím i mezi sebou navzájem. Využíval jsem k tomu nejschůdnější cesty v našem vzdělávacím systému, až jsem se „vypracoval“ na pozici výzkumného pracovníka. V současné době tápu, zda je toto zaměstnání slučitelné s vizí svobodného života a pevného zdraví. Hledám nový životní směr a nadšení z tvoření.

V současnosti zakládáme s manželkou a dcerou vlastní rodovou zahradu, kde bychom v blízké budoucnosti chtěli postavit dům. Po prvním roce hospodaření jsme uchváceni neutuchající krásou prostoru i prvními vypěstovanými plody.

Projekty, které chci realizovat na půdě školy:

1. Chci založit rodovou zahradu a postavit v ní dům pro svou rodinu.
2. Spolupořádat přednášky či terénní exkurze na téma rostliny.
3. Najít nový směr v životě, seberealizovat se.

Profil žáka:

Chtěl bych se naučit postavit vlastní dům, pracovat se dřevem v oblasti přírodního stavitelství i volné tvorby, permakulturně pěstovat rostliny, angličtinu, noty, hrát lépe na kytaru, volně dýchat a pohybovat se.

Profil učitele:

Mohu nabídnout výuku základů botaniky a rostlinné morfologie. Dendrologie (nauka o dřevinách). Použití rostlin. Veškerou výuku mohu praktikovat v prostorách Dendrologické zahrady Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.

Kontakty: 

jvelebil@seznam.cz (soukromá), velebil@vukoz.cz (pracovní), 732 360 543

prozatím bydlím na adrese: Zahradnická 33, Průhonice 252 43.

Proč SoMA: 

hledám inspiraci pro další tvoření v okruhu obdobně smýšlejících lidí.

V Průhonicích 1. 10. 2015

Pro přiblížení klikni na obrázek