úterý 29. září 2015

Petr Hájek - osobní profil

A. Kdo jsem: 
Petr Maria Hájek. Architekt se zaměřením na přírodní bydlení, přírodní stavitelství a jejich popularizaci, badatel užité psychologie, školák SoMA.

B. Projekty, které chci realizovat na půdě školy:

1. Zakázky na studie a projekty – chci provozovat svůj architektonický atelier uvnitř struktury školy a rád bych na akademické půdě školy našel co největší podporu a prostor pro zpracování běžných architektonických zakázek, nejlépe v rámci bezplatného učňovského školství. Vytvoření společného portfolia přírodních domků.

2. Spolupořádání přednášek - pravidelné přednáškové pořady se budou dotýkat žhavých témat školy i doby, umění, architektury, demokracie, permakultury, udržitelných technologií, dějin umění apod.

3. Ilustrovaná kniha o přírodním stavitelství ve spolupráci a Anežkou Bauer Hájkovou. 

4. Radiosoma – internetové rádio, rozhovory se zajímavými lidmi.         

5. Občanská nauka - aktivita za změnu systému zdravotního pojištění (pozitivní a legální zajištění pozitivní koncepce, právní podpory, politického jednání, finanční podpory, medializace) v rámci předmětu občanské nauky.

6. Veřejné celodenní semináře Osobní dům a rodová zahrada.

7. Hovory o Lásce - Ženskomužské kruhy - setkávání kluků a holek. Nebudeme bát otevřeně hovořit, a otevřít otázky, na které jsme se dosud netroufli zeptat...

8. Spontánní společná hudební a taneční produkce ve spolupráci s Bárou Moravcovou, Eliášem Bauerem, Anežkou Hájkovou... 

C. Profil žáka (poptávka do školního tržiště  - co se chci naučit):

Angličtina, písničkářská kytara lidové muzicírování, perkuse, permakultura, pohyb a tělesná kultura, PR a publicistika, psychologie, sebevyjádření skrze volné umění, občanská nauka – aktivní demokracie – jak uskutečňovat společenské změny.

D. Profil učitele (do profilu učitele vyplňte nejen to, co vyučujete, ale také jak to děláte, jaký je studijní plán a jaké jsou ekonomické principy výuky. Nebojte se, víme, že je to experiment :-)

Vedu v rámci školy architektonický Atelier Hájek. Vyučuji tvorbu vlastního bydlení, prvouku architektury, přírodní stavitelství, zahradu a design.

Studium je určené pro všechny zájemce, kteří cítí talent a potřebu sami pro sebe nebo svoji rodinu vytvořit návrh vlastního bydlení. Pro hlubší studium architektury rád přijmu do atelieru architektury absolventy všech škol i studenty s ukončeným základním vzděláním, kteří dosud nenalezli cestu školským systémem.

S každým školákem tvoříme společně na míru individuální studium a individuální studijní plán. Společně budeme hledat také způsob vyrovnání za studium, které může být odpracované studentem na reálných zakázkách, sdílené vzájemnou výměnou lekcí, placené apod. 

Výukový program:

1. Návrh vlastního domu pro stavebníky přírodního bydlení. Postup výuky a tvorby bude daný talenty, možnostmi a potřebami každého účastníka. Můžeme vytvořit model nebo výkresy, zadání pro projektanta i pro řemeslníky. Budeme se věnovat výuce architektury, typologii, kompozici, konstrukci i vyjádření návrhu. Návrh vlastního domu může mít přesah do asistované realizace domu, tvorby interieru i vlastní tvorby užitého umění pro Váš dům i zahradu v rámci školy SoMA.

2. Kreslení a přípravka na přijímací zkoušky na architekturu. Program bude nastavený podle požadavků vydaných tou kterou školou :-)

3. Prvouka architektonické tvorby pro vážné zájemce o studium architektury v Atelieru Hájek  – „Kořeny stavby“ : grafický návrh a model M 1:50 jednoduchého domu vyhloubeného „v zemi“ na půdorysu 12,5x12,5m o hloubce 5m na základě literárního konceptu. V prvním semestru se úloha zabývá vnitřními vztahy životního prostoru člověka, je osvobozena od statiky a vnějších forem a vztahů domu.

4. Projekční praxe – účast školáků na reálných projektech: přítomnost na konzultacích se stavebníky a specialisty, spolupráce na zpracování studie stavby, zaměřování, kreslení výkresů, alternativní řešení, prostorové zobrazení, model, detaily, design.
Anebo podle domluvy...

E: Kontakty: www.atelierhajek.com, atelierhajek@gmail.com, 777 208 312
Bydlím: Choceň, Na Větrném Kole u Pavla Černého, zatím bez čísla popisného :-)

F. Jakou hledám podporu pro svoji práci a projekty: Pomoc s kreslením a tvorbou projektů, prováděcí projekty, IT, organizace, administrativa, umělecká řemesla a design.

G: Proč SoMA: Hledám tvůrčí a životní prostor, který mi umožní žít s lidmi, kteří mě obohacují a inspirují, a neustále se otevírat novému uvědomění a poznání.

Pro přiblížení klikni na obrázek :-)