pátek 11. září 2015

Ma Dražská - osobní profil

A. Kdo jsem:

Ma Dražská, stavitel, učitel, tvůrce prostředí, školák SoMA.

B. Projekty, které chci realizovat na půdě školy:

Zatím nemám přesný plán, ale určitě něco vykrystalizuje...

C. Profil žáka (poptávka do školního tržiště - co se chci naučit):

Zajímá mě skoro všechno, vyberu si podle nabídky.

D. Co nabízím / profil učitele (do profilu učitele vyplňte nejen to, co vyučujete, ale také jak to děláte, jaký je studijní plán a jaké jsou ekonomické principy výuky. Nebojte se, víme, že je to experiment :-)

1.  Zahrada nejen permakulturní, ale vždy jedlá, krásná, různorodá a nízkoúdržbová, návrhy a realizace.

2. Krajina jejíž jsme součástí, účast na projektech krajinné tvorby, aktuálně výsadba aleje (říjen/listopad 2015)

3. Umění a řemesla aneb učíme se navzájem a zdokonalujeme se při tom. Sdílení zkušeností, výuka řemesel s přesahem do umění, praktické provádění činností nebo výroba konkrétních výrobků
V tomto programu jsou děti a mládežníci vítáni

Forma:

- podle složení skupiny (třídy) bude společně vybrána konkrétní náplň a rozsah programu

- o náklady na vyučování (materiál, energie apod.) se podělíme, pokud něco vyděláme, tak se o to rozdělíme

- odměna pro mě: aktivní účast školáků, vzájemné obohacení

- místo konání: Bubovice u Berouna případně jinde (např. při realizaci zahrad – třeba u Vás J)

E: Kontakty:

www.bubocentrum.cz, bubocentrum@volny.cz, 605 121 088
Bydlím: Bubovice 41, 267 18 Karlštejn

F. Jakou hledám podporu pro svoji práci a projekty:

Projekt Umění a řemesla bych ráda realizovala společně s nějakým, kdo má umělecké nadání.

G: Proč SoMA: 

Hledám nový vzdělávací koncept, který by se stal rovnocennou možností ke stávajícímu systému školství. SoMA má všechny předpoklady se jím stát a já chci být u toho a tento koncept formovat.