úterý 15. září 2015

Leoš Sladký - osobní profil

A. Kdo jsem: 

Fyzik otevřený všem možnostem snažící se nijak neomezovat své vnímání všeho kolem. Ochotný sdílet se všemi, kdo jsou ochotni sdílet také.

B. Projekty, které chci realizovat na půdě školy:

-

C. Profil žáka (poptávka do školního tržiště - co se chci naučit):


Je hodně toho, co neumím a neznám a toto vše mne zajímá a chci zjistit odpovědi na další otázky „proč?“ a „co dalšího tu ještě je?“ Jako prioritu mám nyní stavební materiály. Předmětem mého zájmu jsou nyní v prvé řadě technologie výroby a vlastnosti především keramických a pálených stavebních materiálů (pálená hlína).

D. Co nabízím / profil učitele (do profilu učitele vyplňte nejen to, co vyučujete, ale také jak to děláte, jaký je studijní plán a jaké jsou ekonomické principy výuky. Nebojte se, víme, že je to experiment :-)

Mohu vyučovat fyziku napříč všemi specializovanými odbornostmi (ve stavebnictví TZB). Základy a principy fungování přírodních zákonitostí a pravidel. Mohu vyučovat formy vnímání projevů fyziky či přírody v běžném životě všude kolem nás a jejich možného využití v běžném či profesním životě. Mohu vyučovat individuálně dle potřeb jednotlivých žáků, pokud budou chtít vlastní konkrétní specializaci.

Studium je určené pro všechny zájemce o pochopení běhu věcí, smyslu bytí a zákonitostí přírody, kterým všichni tak jako tak stejně podléháme. Každý student ví nejlépe sám, co ho zajímá a jakou formou k vědění a smyslu jeho života, chce kráčet. Fyzika je jedna z forem, kterou lze život a běh věcí v životě popsat, vyjádřit a jejím prostřednictvím i sdílet. Když je žák připraven, učitel se vždy najde. Školné: v principu bude jen takové, aby pokrylo pouze přímé náklady (nájem prostor+ moje cestovné 300 Kč).

Návrh výukového programu fyziky dle Leoše Sladkého:

1. Fyzika = Život a životní síla – chápání běhu věcí v přírodě. Výklad základů fyziky jako přírodní vědy zkoumající a popisující hledání odpovědí na základní otázky „PROČ“ jsou věci, jak jsou a proč to či ono funguje, jak funguje. Student by měl díky této kapitole pochopit, že fyzika či matematika jako vědní obory jsou jen „jazyky“ (podobně jako například čeština, němčina, angličtina) schopné vyjádřit či popsat principy fungování přirozenosti přírody a prostoru, kterého je i on sám součástí ať už si to připouští nebo ne. Příroda a její zákonitosti jsou platné všude ve vesmíru úplně stejně a proto jsou tyto jazyky univerzální, mezinárodní a platné všude úplně stejně.

2. Aplikovaná fyzika = praktické použití principů ve stavebnictví a v architektuře v minulosti a současnosti. Technologie a energie jako nástroje. Přírodní zákony nikdo neočurá, s přírodou nelze bojovat ani polemizovat. Ve stavebnictví a to i v přírodním stavitelství mi stále chybí znalost fyziky, tz. všech parametrů přírodních materiálů a jejich vzájemného působení.

3. Stavba jako komplexní organismus, kde vše souvisí se vším a vše se ovlivňuje navzájem. Příroda vše dávno vymyslela, vyzkoušela a používá. Stačí se jen dívat kolem sebe , vnímat , učit se , a chápat ... a pak použít při stavbě, při tvoření , ve vztazích , v práci ... prostě prožívat život vědomě, žít jej a užit si jej :-)

4. Mohu jezdit jednou za 14 dní na 1 den. Od 9:00 do 16:00 popřípadě po domluvě.

E. Kontakty:


l.sladky@tiscali.cz, 777 680 825 Bydlím: Smetanova 876, 389 01 Vodňany

F. Jakou hledám podporu pro svoji práci a projekty:

-

G. Proč SoMA:

Hledám možnosti, hledám lidi ochotné naslouchat, spolupracovat , sdílet a spolutvořit. Moje motto je: „Chcete to mít dobře anebo jak se to dělá ?“