sobota 19. září 2015

Jaroslav Hrb - osobní profil

A. Kdo jsem:

SW programátor, síťový administrátor, elektrotechnik, výzkumník, osvč

B. Projekty, které chci realizovat na půdě školy:

1. Spoluúčast na tvorbě struktury školy a jejího rutinního chodu. Její zapojení do výukového procesu a navázání spolupráce s jinými VŠ.

2. Spoluúčast na přípravě a realizaci internetového rádia RadioSoMA, a budoucích audiovizuálních (i mezinárodních) přenosů z významných událostí školy na mezinárodní konference.

3. Zahrada pro celoroční relaxaci.

4. Zakázky na SW

C. Profil žáka (poptávka do školního tržiště - co se chci naučit):

Péče o zahradu, zahradní architektura za rozumnou cenu, hra na klávesy.

D. Co nabízím/profil učitele (do profilu učitele vyplňte nejen to, co vyučujete, ale také jak to děláte, jaký je studijní plán a jaké jsou ekonomické principy výuky. Nebojte se, víme, že je to experiment :-)
Netroufám si vyučovat, ale základy práce s počítačem bych snad dokázal nabídnout. Případně formou přednášky a konzultací libovolné téma z oblasti IT zpracované na základě předem položených dotazů žáka.

E. Kontakty:

jaroslav.hrb@seznam.cz    608 566 099

F. Jakou hledám podporu pro svoji práci a projekty:
-

G. Proč SoMA:

Rád se podílím na zajímavých a prospěšných projektech, rád se učím nové věci od lidí, kteří problematice rozumí a chtějí se o své znalosti podělit.