pátek 25. září 2015

Daniel Grmela - osobní profil

A. Kdo jsem:

Jsem všechno co jest :) leč uvědomuju se zde momentálně zejména v souvislostech se jménem Daniel Grmela jako badatel, projektant, stavitel a poradce zaměřený na nízkoenergetické a pasivní domy s využitím lokálních přírodních materiálů, ponejvíc slaměných balíků a místní hlíny. S prvky soběstačnosti, udržitelnosti, tradice a tradičních i moderních technologií.

S mou ženou Zitou pak s přesahem do permakulturních zahrad a malého rodinného hospodaření. S naší dcerkou Jolankou pak zájmem o (ne)výchovu a intuitivní pedagogiku. S přáteli Bogarovými do biozemědělství a farmaření. S bratrem Jakubem do veganského kulinářství. S kamarádkou Janou Budařovou do konopného léčitelství.

B. Projekty, které chci realizovat na půdě školy:
1. Spolupráce na projektech k povolení a provedení nízkoenergetických a pasivních staveb z místních přírodních materiálů.

2. Pracovní víkendy, workshopy a kurzy na stavbách se slámou a místní hlínou z mojí strany zatím spíše na stavbách zákazníků než na půdě školy - s přizváním případných zájemců z kruhu školáků k zaučení na zatím jiných stavbách.

Na půdě školy resp. pro školáky Somy můžu poskytnout slevy 33% na služby mé osobní, cestovné a dopravu strojů a 12,5% na služby našeho slamáckého týmu z mých ceníkových cen uvedených na:

www.slamak.info/ceny/

http://www.slamak.info/kurzy/aktualni/slamovani-u-veverek/
www.slamak.info/sluzby/workshopy/

Případně měnit za služby, materiály nebo jídlo v odpovídající hodnotě.

3. Na projektu Petra Hájka a Anežky Bauer Hájkové „Ilustrovaná kniha o přírodním stavitelství“ - rád bych přidal postupy a zkušenosti s balíky a hlínou na stavbách. Přizval Honzu Křivonožku pro kapitolu o kamnech a sporácích.

4. V případě společných pobytů kdekoli, můžu „předcvičovat“ na amaterské úrovni (amater = milovník) hathajogove asany a hlasitě dýchat :)

5. V případě tanečních a hudebních akcí jsem schopný se přidat na velmi amatérské až dětské úrovni v podstatě na cokoli - ale nejsem v tomto typ „tahoun“..

C. Profil žáka (poptávka do školního tržiště - co se chci naučit):

1. Architektura a kreslení od ruky, bez počítače, tužkou a pastelkama. Umět citlivě osadit dům do terénu, zasadit do krajiny, okolí... Umět to zvenčí i zevnitř v nějaké vhodné perspektivě a měřítku hezky a přehledně nakreslit. Nejraději bez pravítka i bez čtverečkovaného papíru :) i když zpočátku klidně i s..

2. Tradiční i moderní řemesla, zejména všechna stavební.

3. Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Čištění vody.

4. Permakultura, zahrady, biozemědělství, rybníkářství, farmaření, lov.

5. Meditace, léčitelství, jóga.

6. Unschooling a intuitivní pedagogika.

7. Hudba, tanec, zpěv - tedy spíše účastnit se, zablbnout si a pobavit se čili ani příliš nemám ambici „naučit se“ ve smylsu „zdokonalovat se v tomto...“.

D. Profil učitele (do profilu učitele vyplňte nejen to, co vyučujete, ale také jak to děláte, jaký je studijní plán a jaké jsou ekonomické principy výuky. Nebojte se, víme, že je to experiment :-)

Výuku ve smyslu přednášek a vedení kurzu dle stanovené osnovy zatím neplánuji.

Zatím mohu nabídnout individuální konzultace z oborů nízkoenergetického a pasivního přírodního stavitelství zejména konstrukčních řešení, stavební fyziky a materiálových skladeb konstrukcí, technologií při provádění s přesahem do vytápění a ohřevu teplé vody, zakládání a statiky staveb, požární bezpečnosti, řízení s úřady atp.

Vše nejlépe na konkrétních reálných případech.

Mohu nabídnout zapůjčení strojů a nářadí pro práci na stavbách zejména se slámou a hlínou včetně jejich dopravy na stavbu a zaučení.

www.slamak.info/sluzby/pujcovna/

Posouzení vhodnosti balíků a místní hlíny pro stavbu, zaučení na stavbě.

Měření vlhkosti při haváriích na slaměných stavbách s vodou a návrhy sanačních postupů - s vysvětlením principů a možností zaučení zájemců do oboru.

Pro školáky SoMy vše s 33% slevou oproti mým ceníkovým cenám případně výměnou za odpovídající protihodnoty.

E: Kontakty:
www.slamak.info, danielgrmela@slamak.info,
telefon či osobní návštěva u nás či u vás po předchozí domluvě mailem

F. Jakou hledám podporu pro svoji práci a projekty:

Pokud by se našel někdo výjimečně šikovný v oborech architektura, statika, vytápění, ohřev teplé vody, zdravotechnika, kreslení v CADU, inženýring, tesařství, zednictví, kamnářství, IT + web design - možná bych časem rozšířil náš slamácký tým...

G: Proč SoMA: 

Tak nějak s ideou od první chvíle rezonuji. Nacházím ji jako svůj nejhlubší sen.

I když momentálně je pro mě aktuální budovat bydlení, zahradu a rodinné hospodářstvíčko zde v Ivanovicích na Hané a finanční a morální podpora Bogarovi farmy ve Víceměřicích na Hané.

V zahradním domku v Ivanovicích na Hané,
26. září, l.p. 2015 Daniel Grmela