středa 4. února 2015

Jana Šťastná

POSVÁTNÝ PROSTOR LÁSKY – ŠKOLA VĚDOMÉHO MILOVÁNÍ

1/Kdo jsem ...

Jsem … jsem Šťastná … jsem žena, matka, terapeutka, lektorka, průvodkyně léčivým sebemilováním, poutnice za Světlem, vtělená Láska

Pracuji s vědomým dotekem, pomocí vedení dechu, uvolňování hlasu a pohybu otevírám v člověku skrytý potenciál, který pak napomáhá k léčení a sebeuzdravení.“Terapie láskou“ je vlastně vědomým proměňováním emocí, které se uložily v těle či v energetickém poli. Snažím se být pouhým průvodcem, nastavovat zrcadlo a podpořit v každém jeho vlastní sílu a zdroje. Na své cestě jsem prošla dlouholetou praxí v oboru aromaterapeutických celostních masáží, pracovala jsem s těhotnými ženami a miminky. Podporuji přirozené porody a zároveň hledám cesty, jak pomoci ženám ve zpracování traumat spojených s nepřirozenými zásahy při porodu, či jiných gynekologických operacích, zneužíváním, násilím fyzickým či emocionálním. Vnímám v sobě rostoucí sílu, která mě vede k pravdivému a hlubokému prožívání ženství a zároveň touhu po autentickém a naplněném partnerství. Absolvovala jsem kurzy partnerských masáží a kurzy zaměřené na prohloubení zdravého a hodnotného vztahu mezi Mužem a Ženou. Ve své každodenní praxi se věnuji ženám, mužům i párům a společně hledáme způsoby, jak se dotýkat sami sebe, jeden druhého, jak rozvíjet partnerství založené na vzájemné důvěře, hluboké intimitě, partnerství, kterým se oboustranně rozvíjíme a vnitřně rosteme.

Jsem matkou dvou úžasných děvčátek Anežky 9let a Světlanky 5let. Jsou to duše, které mě učí mnohé. Cítím, že bych ráda pro ně vytvořila prostor, kde by se mohly svobodně sebevzdělávat. Už od útleho dětství vnímám silnou vazbu s esencí přírody, potřebu trávit co nejvíce času ve volném prostoru, komunikovat a splývat s živly a propojovat vše živé uvnitř sebe. Vnímám, že ve mně klíčí a roste osobní prostor v podobě „Zahrady života“, kde budu moci svobodně tvořit, žít a milovat. Jsem na cestě k jejímu objevení.

2/ Projekt, který chci realizovat …

ŠKOLA VĚDOMÉHO MILOVÁNÍ

Prostor ve kterém se proměňujeme v milostném spojení, spojení se sebou, s partnerem, se Zemí a Nebem, s Vesmírem. Toto místo se tvoří pro páry, kteří chtějí zkvalitnit a prohloubit svůj intimní život, zjemňovat a rozvíjet schopnosti vcítění se jeden do druhého, rozšiřovat hluboké napojení se na svůj vnitřní svět, navázat živý a spontánní kontakt se svým tělem, s vjemy, prožitky, emocemi, pocity, jemnými vibracemi životní energie, s esencí …

SVATYNĚ PROMĚNY – přírodní kruhová stavba se srdcem tvořeným malým bazénem, ve kterém probíhá partnerská terapie proměny. Je to prostor, kde se partneři nejprve jednotlivě a poté ve spojení očišťují a nalézají sami sebe. Odkrývají svůj potenciál a prožívají nekonečnost posvátného splynutí.

SVATYNĚ TEMNOTY – přírodní kruhová stavba určená pro terapii tmou a milování ve tmě. Tato technika umožňuje partnerům plně se nacítit na sebe a jeden na druhého, zintenzivnit prožitky doteku, splývání a spojení. Procítit a spatřit svá světelná těla. Zakusit blahodárné účinky léčivého milování. Pozvednout tělesné spojení na posvátný prožitek rozšiřující naše vědomí a zvyšující vibrace v našem energetickém poli.

DŮM SETKÁVÁNÍ – přírodní kruhová stavba, která je místem setkávání. Slouží průvodcům párů jako místo odpočinku a párům ke společnému stolování a sdílení. Všechny stavby jsou energeticky soběstačné, čerpající z přírodních zdrojů.

Co se chci naučit?

Ráda bych se naučila láskyplně spolupracovat v úzkém kruhu podobně smýšlejících osobností. Zjednodušit a prohloubit svůj život s těsným napojením na Matku Zemi, zkvalitnit komunikaci jak se sebou, |Zemí, Vesmírem, tak i s ostatními. Rozvíjet svůj potenciál, především svůj hlas, pohybové vyjádření, schopnost vědomého tvoření vlastního života.

Co chci vyučovat?

Mohu vyučovat, to co naplňuje můj život, terapii láskou – proměňování emocí, léčivé sebemilování, hlasovou a pohybovou terapii, partnerské masáže, práci s vědomým dotekem. Má práce je vždy oboustrannou výměnou a vzájemnou naplňující zkušeností. Metodiku nemám, vychází ze spontánního dění, které nelze plánovat a mnohdy ani předvídat. Nechávám se vést svou intuicí a svým vědomím.

Kontakt : Jana Šťastná, e-mail: jajsemstastna@seznam.cz, www.stastnydotek.cz

Jakou hledám podporu pro svůj projekt?

Hledám prostor nejlépe staré už založené zahrady či sadu se vzrostlými stromy, s přilehlou loukou a lesem, přírodním rybníkem či jezírkem, dvěma studnami. Otevírám se všem darům, dárcům, či jiným možnostem, jak se s tímto prostorem spojit a láskyplně se o něj starat. Potřebuji podporu v podobě sdílení a nadšení dalších duší, které projekt oslovuje a rádi by se na něm podíleli, ať jako tvůrci, projektanti, stavitelé, donátoři,či uživatelé, nebo souputníci na cestě k sobě.

Proč SOMA?

Setkání se školou SOMA bylo pro mne překvapením, že to, co již dlouhý čas tvořím uvnitř sebe, již existuje v mnohem důkladněji propracované formě. Jsem ve své podstatě poustevnicí, přesto vnímám, že je čas se otevřít a spojit se s dalšími lidmi, kteří sdílejí podobné hodnoty.