pátek 21. července 2017

Tradiční výtvarný plenér ve Stromovce 28. -30. 7.


Výtvarný plenér je tradiční prázdninová akce naší školy. Vlastně jsme plenérem ve Stromovce na přelomu července a srpna 2015 se školou začali. Tehdy vedla plenér Zdeňka Řezáčová.

Moc se na to těším, malování je moje skrytá touha... A taky se těším na to jak si poradí s lektorstvím vedoucí výtvarného atelieru SoMA Anežka Bauer Hájková

V pátek v 14:00 sraz na Výstavišti, s sebou skicák a výtvarný potřeby :)Strava a ubytování není zajištěno ;)
Každopádně to bude nejlepší kousek prázdnin strávený s krásami hlavního města. Zveme všechny přátele výtvarného umění, akce je zdarma!

čtvrtek 20. července 2017

Hledá se bydlení v zahradě!

Sdílíme inzerát svých přátel ze sítě U4Future - vysokého školství pro budoucnost:

Hledáme pronájem nebo koupi domečku či bytu v blízkosti lesa/parku a vody, ideálně staršího po rekonstrukci, ve vzdálenosti dojezdu do 60 min do Prahy veřejnou dopravou, užitná plocha min. 80 m2 plus zahrada.

Jsme též otevřeni koupi větší vilky společně s dalšími lidmi, kteří by chtěli založit nebo se stát součástí komunity ekologicky myslících lidí, kteří nechtějí, aby jejich děti vyrůstaly ve virtuálním světě.

Gaudenz, Lucie a miminko Madlenka, tel. 775 133 889, email: assenza@tiscali.cz

pondělí 26. června 2017

Praxe SUPŠ v Jizbicích

V týdnech 21. května – 2.června 2017 probíhaly v Jizbicích povinné praxe studentů nábytkářských oborů SUPŠ z Hradce Králové a z Pražského Žižkova. Byli tu Kateřina Jirousková, Jan Majdák a Jan Hájek.

Projekt SoMA usiluje o obnovení tradice „chození do učení“ neboli učení přímo v dílně, provozu nebo atelieru, kde se věci dělají a kde jsou lidé, kteří je dělají. Cílem soustředění bylo

1. ověřit možnosti našich domácích dílen při realizaci vzdělávací praxe pro studenty středních škol.

2. najít náplň a metodu takové praxe.

3. ověřit tvůrčí možnosti studenta střední školy.

4. založit tradici praxí i učňovství v SoMA.

Realita praxí se ubírala svojí cestou a nehleděla příliš na pedagogické plány :-) Prožili jsme krásný čas ve společnosti krásných lidí a všichni jsme udělali kus práce na poznání sebe sama, našeho kolektivu i práce se dřevem. Pro mě osobně byla tato událost více než důležitá. Po uplynulém roce, ve kterém jsem nezdravě propadl práci na projekčních zakázkách, jsem si zase vzpomněl kdo jsem. Upřesnil jsem svůj úhel pohledu na svůj atelier i vizi SoMA. Po letech jsem vytáhl staré nářadí a věcičky a stroječky na opracování dřeva ze svojí staré garážové dílny, kde jsem trávil mnoho šťastných chvil při práci se dřevem. Změnil jsem vizi Atelieru Hájek z atelieru architekta na atelier umělce, který pracuje s přírodními náměty, materiály a procesy a také projektuje a částečně realizuje přírodní prostory pro život.

... abych nezapomněl na samotnou praxi :-) Jak se tedy naplnily její cíle?

Domácí dílna je v pohodě. Díky praxím jsme dokoupili, co bylo potřeba a obnovili, co už nefungovalo. Pracovali jsme na zahradě, na procházkách i v domě, v případě nedostatečného vybavení jsme projekty zjednodušovali anebo vynalézali soběstačná řešení.

Otázka náplně a metody je zajímavá. Především už víme, že „chození do učení“ není škola, jakou dnes známe. Studenti tu nejsou odděleni od učitelů katedrou a rolí žáka a učitele, ale naopak táhnou za jeden provaz při nevyhnutelném řešení praktických úkolů zadání. Společně vaříme a stolujeme, staráme se o dílnu a materiál a uvědomujeme si, o co nás realita dílny žádá. Studenti měli dvě možnosti: buďto pracovat na jednoduchých artefaktech z přírodních materiálů (věšáčky, lampičky, poličky) anebo přijít s vlastním tvůrčím projektem. Spolupráce na předem daném tématu, se kterým jsem rezonoval jako pořadatel se velmi osvědčila. Individuální práce na vlastních projektech spíše vedla k izolaci. Takže (dobrovolná) rezonance se záměrem učitele se jeví jako životadárný princip, který nejvíce obohatil všechny strany.

Zjistili jsme, že tvůrčí možnosti studenta střední školy nejsou ještě příliš univerzální. Z hlediska oboru nebyli účastníci schopni profesionálních výkonů. Daleko přínosnější než snaha o dokonalost byla hra s materiálem, nástroji a vlastní fantazií. Zdánlivě tu vyvstává otázka, jestli bychom se neměli zaměřit spíš na starší školáky. Možná bychom se studenty univerzitního věku dosáhli zajímavějších formálních výsledků, které bychom prezentovali s větší pýchou. Ale teď, když o tom znovu uvažuji, říkám si, že je to jedno. Každý člověk má svůj příběh a svoji cestu, každý něco přinese a něco si odnese a nejde o výsledky. Středoškoláci snad ještě více než starší studenti pracují na svojí psychologii, na svém sebeurčení a hledání a činí méně kompromisů s formálními požadavky než vysokoškolští studenti, kterým už občas hrozí „formování do role“ podle požadavků profese.


Tradice praxí a učňovství ve škole SoMA byla tímto založena :-) Je to důležitý krok k realizaci projektu jako školy. A velmi zřetelně jsme si uvědomili, že škola je především prostor k životu, k soužití, cesta k poznání a budování tvůrčího společenství, transpersonální živá bytost na cestě k osobnímu rozvoji. 

Fotky tu.

úterý 30. května 2017

Community Alert

Náš kamarád Lubomír Krupa ze společnosti Paletky vážně uvažuje o koupi této usedlosti a hledá lidi do cohousingu:

"Hledáme rodiny, které by do toho šly s náma, každá cca se 2-3 Mil, ať lze i něco vybudovat na rekonstrukci vlastního prostor."

gsm| +420 728 176 928

středa 24. května 2017

Právě probíhá

Praxe SUPŠ 2017: struktury pro bydlení venku, design z přírodnin, landart. 

Máme v Jizbicích 3 praktikanty nábytkářských oborů středních umělecko-průmyslových škol na povinnou praxi v rámci SoMA koncepce bezplatného učňovského vzdělávání.

Společně se studenty pracujeme a bydlíme venku, staráme se o zahradu, poznáváme okolí a tvoříme artefakty pro radost. Realizujeme díla spíše organických tvarů s převahou ruční práce, stačí nám na to ruční nářadí, barvy a štětce. Díky praxím uděláme u nás pořádek, užijeme si príma společnost a uděláme si radost z tvorby, na kterou bychom v rámci všedních starostí možná nenalezli prostor. 


středa 1. března 2017

4 nohy Somy

Cosmic Rhinoceros - Salvador Dalí
První noha: „SoMA je domov“

Prvním obrazem, který nás přivedl k projektu SoMA a který stále prvním zůstává, je touha po zdravém, harmonickém a spokojeném domově v permakulturních zahradách, v dobrém sousedství, v otevřeném tvůrčím prostředí. Tím prvotním barevným obrazem je milý rozhovor blízkých lidí na prosluněném zápraží s výhledem do překrásné zahrady a vědomí, že za ostrůvky zeleně žijí přátelé, se kterými se mohu setkat, kdykoliv se mi bude chtít.

Druhá noha: „SoMA je škola“

Obrazem rozhovoru na zápraží domova vesele prohlaholila tlupa dětí a zmizela mezi stromy. Škola SoMA není jen seminářové středisko pro víkendové akce. Největší radostí a nejhlubším společným zájmem je vytvoření bezpečného prostoru pro domácí vzdělávání i komunitně otevřenou výchovu dětí. Projekt vesničky je postavený tak, aby se děli pohybovaly v dokonale bezpečném prostoru. Děti si samy si volí, na jakém místě chtějí trávit svůj čas. Děti jsou osobnostmi, které komunitu stmelují a propojují. Princip evoluce způsobuje, že každá generace je vyspělejší, a tak přirozenou moudrost dětského ducha využijeme osvobození rodičů od modelu do sebe uzavřené rodiny. V projektu SoMA je přirozené, že dítě přespí u sousedů, kdykoliv to tak děti chtějí a že není žádný problém, aby si rodič udělal čas sám na sebe, protože to, co v tom rodičům brání nejsou děti, ale programy strachu.

Třetí noha: „SoMA je prostor pro hru“

Dalším plánem obrazu domova v SoMA je tvůrčí nepořádek kolem. Už nedělám jenom to, co musím, protože mě to živí, ale hraju si mnoha způsoby. SoMA není akademie dokonalosti. Je tu prostor pro hru, experiment, chyby, nedokonalost a úplnou tvůrčí svobodu. A je tu spousta materiálu a možností v tvůrčích dílnách, ve spolupráci s dětmi, v organizaci bláznivých událostí... Zkrátka legalizujeme si naplno svoji touhu po svobodě duše.

Čtvrtá noha: „SoMA je soběstačný prostor pro tvůrčí spolupráci samostatných lidí“

Lidé z obrazu na zápraží jsou sebejistí, každý má svůj názor, jejich setkání je silné a nezávislé. Osadníci jsou svobodní, vesnička má volná pravidla, nečeká na lídra, neprosí o milodary a nespoléhá na dotace. Společné řízení a peněžní ekonomika jsou minimální. Důležitý je prostor sousedské synergie. Každý jsme jiný a doplňujeme se, sdílíme, vyměňujeme, pomáháme si. Nejsme tu proto, že by nás jinde nechtěli, ale pro to, že nám vyhovují všechny nohy projektu :-) 

středa 11. ledna 2017

Tak jsme založili spolek.

Sešli jsme se 2.12 2016 v čajovně Dharmsala na Karlínském náměstí v Praze. Byly to moc příjemné chvíle. Eliška ještě řeší formality, sídlo a registraci spolku u soudu.

Členy spolku, tedy školáky jsou: Miroslav Burda, Eliška Doležalová, Petr Hájek, Andrea Joštová, Aleš Lindovský, Andrea Svobodová, Jitka Šmejkalová, Adam Trnka. Školníci podle stanov, tedy něco jako rada, jsou Eliška, Petr, Aleš a Jitka.

Přehnaly se Vánoce a čeká nás další schůzka, která je naplánovaná na 20.1.2017 v 17.00. Místo setkání se připravuje.

Co cítím v souvislosti se založením spolku? Máme velkorysé stanovy, které nám umožňují zakládat nové kontinenty, máme právní subjektivitu a můžeme jednat jako společenská bytost.

Cítím sílu tohoto kroku. Nicméně mě vzpomínky znovu přivádějí na začátek celé myšlenky a vize. Hledáme domov. Domov skromný, přírodní, pokojný, dosažitelný a udržitelný. Hledáme místo vedle dobrých sousedů v obci, ve které žijí lidé společnými radostmi i starostmi, ve které společně vychováváme děti, sklízíme úrodu a stavíme domy.

Hledáme místo, kde každý den mohu navštívit svoje blízké, kde se rodiče nebojí o děti a kde nikdo nikdy není sám ve svém žití, svojí práci, svých starostech i v péči o děti.

Nic nám tedy nemůže nahradit fyzickou realizaci vesničky. Čekali jsme na subjektivitu, abychom mohli jednat jménem spolku a oslovovat lidi, obce i instituce. Je čas jednat. Mám náměty pro další schůzku:

Deklarace spolku SoMA. Kampaň za kontakty a prostory. Obnova stránek SoMA. Živé projekty a ateliery. Škola architektury. Projekt vzájemné stavitelské svépomoci (začneme od Adama :-). Právní a formální záležitosti, zaplacení právníka, účet a členské příspěvky. Spolupráce se Spolu na Zemi. Pražské středisko a společenská aktivita.